Obchodné podmienky

 

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ONLINE A TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY NA

www.baranyai.sk
 
 
Údaje prevádzkovateľa:
Potraviny Baranyai, s.r.o.,
Hlavná 46
929 01 Dunajská Streda

Zapísaná na Trnava, odd. Sro, vl.č.32978/T

IČO: 47444851
DIČ: 2023896391
IČ DPH: SK2023896391
 
1. Objednávka
Zákazník môže zadať objednávku online na stránkach www.baranyai.sk alebo telefonicky na tel. Čísle 0918 700 127.  Zákazník má právo objednávku zrušiť a to najneskôr do 5 minút od uskutočnenia objednávky a to buď telefonicky na tel. čísle 0918 700 127  , alebo osobne na prevádzke.

2. Platba
Platbu je možné zrealizovať osobne na prevádzkach počas otváracích hodín uvedených na stránke www.baranyai.sk, alebo v prípade pri prevzatí tovaru pri rozvoze a to buď hotovosťou, platobnou kartou alebo gastro lístkami. Platbu gastro lístkami je potrebné oznámiť dopredu.

3. Dodacie a platobné podmienky
V prípade dodania kuriérskou službou za dovoz je 0EUR pre v meste Dunajská Streda. Pri prevzatí tovaru priamo na prevádzke sa poplatok za rozvoz ani žiadny iný manipulačný poplatok neúčtuje.

4. Predávajúci sa zaväzuje
Dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.   Adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania, ktorá je vždy uvedená pri telefonickom potvrdení objednávky vopred. V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať) bude zákazník kontaktovaný operátorom a bude dohodnutý návrh ďalšieho postupu.   Vystaviť a priložiť daňový doklad - pokladničný blok.

5. Kupujúci sa zaväzuje
prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar.

6. Reklamácie
Reklamácie sú vybavované nasledovným spôsobom:   telefonicky denne v čase od 10:00 do 14:00 na tel. č. 0918 700 127 na príslušnej prevádzke počas otváracej doby.

7. Záruka
Záruka platí max. 10 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru.   Predmetom reklamácie pri dodaní kuriérskou službou nemôže byť dodržanie výdajnej teploty. V prípade špecifickej reklamácii je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru.   Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

8. Spôsob vrátenia tovaru
Osobne na prevádzkach.

9. Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie
Pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti priamo na prevádzkach.

Platnosť VOP od 1.8.2018
V Dunajskej strede dňa 1.8.2018